Jumji

4.-6. klasēm
Mācību materiāli pa mācību priekšmetiem un klasēm

Mācību filma “Darba tikums. Labības pļaušanas tradīcijas. Jumja ķeršanas un glabāšanas rituāls” ir domāta 4.-6.klašu skolēniem. Filmā tiek paskaidrots, ka augusta mēneša laikā svinētie svētki ir ļoti vāji atspoguļoti kādā literatūrā, līdz ar to tradīcijas par labības novākšanu dažādos Latvijas novados ir fragmentāras.

Filmas pirmajā daļā skatītājiem tiek piedāvāts iepazīt labības, otrajā daļā -darbarīkus, ar kuriem tās tika novāktas, bet trešajā daļā skatītājs tiek aicināts iepazīties ar Jumja ķeršanas un glabāšanas rituālu. Filmas izskaņā variet iepazīties ar Anastasijas Neretnieces  atmiņām par šī laika tradīcijām.

Metodiskie ieteikumi skolotājiem:

Filmā skatītājiem tiek uzdoti daudzi jautājumi, doti uzdevumi. Ja vēlaties uz jautājumiem paši atbildēt, paspēt izpildīt uzdevumus, lūdzu, filmu attiecīgajā vietā apturiet un darbojieties praktiski līdzi!

Un kad ir iespēja – labāk izmēģiniet visu paši! Seno darbarīku mūsdienu varianti ir nopērkami saimniecības preču veikalos dārzniecības nodaļās! Šīs sajūtas bērniem palīdzēs  izjust maizes vērtību.