Jaunāko filmu izlase

Gadskārtu dziesmu popūrijs: 1.kl., latv. val. 1.2. t. “Gads un svētki” . 7. at. ” Gads un gadalaiki (gadalaiku nosaukumi)”.

Jaunākās  filmas:

9.klašu  mācību priekšmeta dizains un tehnoloģijas 9.1. tematam  ” Kā izgatavo dizaina izstrādājumu, apvienojot vairākas
tehnikas, kura ierosmes avots ir arheoloģiskais vai etnogrāfiskais tautastērps?”

Sadarbībā ar IK Māravoti ESF CFLA projektu ” Vēstures pētniecība ar arheologu metodēm” filma, kurā LNVM pētniece Irita Žeiere un Tērvetes koka pils īpašnieks Mg. hist. Normunds Jērums stāsta par arheoloģisko tautastērpu. Pie šīs filmas pievienots video komentārs -dizaina piedāvājums radošiem risinājumiem gadskārtu svētku svinēšanas tērpam.

 

Mācību filma 2.klasei latviešu valodā, tematam 2.6. Dažādu notikumu pasaulē , 2. apakštematam Kad lietas atdzīvojas.

Mācību filma 5.klasei literatūrā, 5.7. temats “Fantāzija”, 1.-2. apakštemats “Tautas nostāsti un teikas par pārdabiskām būtnēm” .

Mācību filma 3. klasei mūzikā, 3.5. temats “Skaņu gleznas” , 1.-3. apakštemats “Ko dara folkloras kopas?”