Jumji

7.-9. klasēm

Mācību filma “Kas ir Jumis? Kāda tam jēga un nozīme mūsdienās?” ir domāta 7-9 klašu skolēniem un visiem interesentiem.

Filmas pirmajā daļā skatītājs var ielūkoties Jumja ķeršanas rituāla norisēs Aglonas novada bioloģiskās zemnieku saimniecības “Laimas” rudzu  laukā, ko veic saimnieki Mārīte un Jānis Mežinieki kopā ar talciniekiem – ģimenēm no visas Latvijas. Skatītājiem filmā tiek  uzdoti dažādi jautājumi, kā arī dots uzdevums atrisināt problēmu – kuram pēc taisnības pienāktos paņemt sev atrasto Jumi-svētību un auglību- divas vārpas viena stiebra galā: saimniekiem vai talciniekiem.

Jumis un auglība, tās sargāšana, godā, cieņā turēšana šajā filmā tiek aplūkoti kā vērtība un bioloģiskās, ekoloģiskās  saimniekošanas un domāšanas pamatprincips nevis kā seno cilvēku mitoloģiska vīzija un māņticīgs ticējumu un fantāzijas  auglis.

Šajā filmā etnogrāfe Indra Čekstere stāsta par Jumja vārda un jēdziena izcelsmi, izplatību dažādos Latvijas novados,  salīdzina ar tradīcijām  lietuviešu, igauņu un citu tautu kultūrās.

Metodiskie ieteikumi skolotājiem:

Filmu var izmantot 9.klašu literatūras tēmā “Latviešu mitoloģiskās būtnes un maģija tautas tradīcijās”, kā arī 7.klases literatūras tēmā “Gadskārtas”. Rādot filmu skolēniem, apturiet skatīšanos vietās, kur skatītājiem tiek uzdoti jautājumi un veltiet laiku, lai bērni uz tiem paspētu  atbildēt. Tikai pēc kvalitatīva, radoša  domāšanas procesa, filozofēšanas par doto tēmu, turpiniet skatīšanos! Ja nepieciešams- uzdodiet arī savus papildus jautājumus vai aiciniet bērnus pašus noformulēt jautājumus par redzēto fragmentu! Tas veicinās domāšanas un radošuma caurviju kompetenci. Vienas klases skatītājus var sadalīt divās daļās – vieni izdomā jautājumus, otri uz tiem atbild.

Filmas garums ir 21 minūte un kopā ar radošās domāšanas procesu paies visa mācību stunda -40 minūtes. Rēķinieties ar to un sadaliet laiku vienmērīgi! Jums ir iespēja filmu skatīties divos piegājienos, jo tā nosacīti sadalīta 2 daļās: 1)vizuālā sajūtu informācija, kas atspoguļojas praktiskas talkas sižetos un 2) zinātniski- pētnieciskā daļa – intervija.

P. Šmits par Jumi