Jumji

Jumju ķeršanas tradīcijas ir saglabājušās ļoti maz. Labības novākšana notika laika posmā no jūlijam līdz septembrim. 

Galvenās Jumju laika dziesmas: 

1.Eita visi nu uz lauka Jumi ķert(i) tīrumā. (Dzieti. Elga Broka)

2. Es jums saku, jauni puiši.(Dzieti)

3.Jumītim(i) klēti taisu deviņiemi apcirkņiem(i). (Dzieti.)

4. Jumītim klaipu cepu (Māte dzied pie svētku galda).(Solvita Lodiņa)

5. Met, Dieviņi, zelta krustu (galda dziesma).(Edgars Lipors un Solvita Lodiņa)

6. Apjumību dancītis (Folkloras kopa “Kokle”)

****

Mācību materiāli